top of page

Động cơ

Động cơ là một thiết bị có khả năng tạo tiêu thụ năng lượng để sản xuất ra cơ năng. Nó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế và gia dụng. Động cơ có thể được ví như “trái tim” để vận hành thiết bị trong lĩnh vực sản xuất ô tô, tàu thủy, máy bay, máy móc công nghiệp và thiết bị gia dụng. Có nhiều loại động cơ phổ biến, mỗi loại phục vụ mục đích khác nhau. 1. Động cơ điện 2. Động cơ Diesel 3. Động cơ đốt trong 4. Động cơ thủy lực 5. Động cơ khí nén 6. Động cơ đồng hồ
Động một thiết bị khả năng tạo tiêu thụ năng lượng để sản xuất ra năng. được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế gia dụng. Động thể được như “trái tim” để vận hành thiết bị trong lĩnh vực sản xuất ô tô, tàu thủy, máy bay, máy móc công nghiệp thiết bị gia dụng. nhiều loại động phổ biến, mỗi loại phục vụ mục đích khác nhau. 1. Động điện 2. Động Diesel 3. Động đốt trong 4. Động thủy lực 5. Động khí nén 6. Động đồng hồ
30 products
bottom of page