top of page

Hóa chất - Thiết bị

Chuyên cung cấp hóa chất cho các ngành: Xử lý nước, thủy sản, công - nông nghiệp, thực phẩm, dệt nhuộm. hóa chất sx phân bón, sx thức ăn gia súc, giặt tẩy, dung môi, ngành giấy. Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất luôn được lĩnh hội những cập nhật mới nhất về công nghệ và thiết bị không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất mà còn cả những ứng dụng của máy và thiết bị công nghiệp hóa chất trong các lĩnh vực khác như môi trường, thực phẩm, …
Chuyên cung cấp hóa chất cho các ngành: Xử nước, thủy sản, công - nông nghiệp, thực phẩm, dệt nhuộm. hóa chất sx phân bón, sx thức ăn gia súc, giặt tẩy, dung môi, ngành giấy. Máy Thiết bị Công nghiệp Hóa chất luôn được lĩnh hội những cập nhật mới nhất về công nghệ thiết bị không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất còn cả những ứng dụng của máy thiết bị công nghiệp hóa chất trong các lĩnh vực khác như môi trường, thực phẩm,
21 products
    bottom of page