top of page

Máy bơm

Máy bơm là một loại máy chủ yếu vận chuyển hoặc tạo áp suất cho chất lỏng. Vì chất lỏng chỉ chảy từ nơi cao xuống nơi thấp mà không có sự can thiệp nào nên các tòa nhà, chung cư không thể lấy nước từ đường ống nước mà phải lấy nước sông hoặc xả để tưới tiêu, chống lũ, bạn không thể làm được điều này. Ngoài ra, để sản xuất điện, xăng, nhựa,… dùng trong đời sống hàng ngày cần phải đưa chất lỏng dưới áp suất cao. Công ty chúng tôi cũng cung cấp các thiết bị và hệ thống đáp ứng mục đích chuyển và tạo áp suất chất lỏng một cách đáng tin cậy và hiệu quả.
Máy bơm một loại máy chủ yếu vận chuyển hoặc tạo áp suất cho chất lỏng. chất lỏng chỉ chảy từ nơi cao xuống nơi thấp không sự can thiệp nào nên các tòa nhà, chung không thể lấy nước từ đường ống nước phải lấy nước sông hoặc xả để tưới tiêu, chống lũ, bạn không thể làm được điều này. Ngoài ra, để sản xuất điện, xăng, nhựa,… dùng trong đời sống hàng ngày cần phải đưa chất lỏng dưới áp suất cao. Công ty chúng tôi cũng cung cấp các thiết bị hệ thống đáp ứng mục đích chuyển tạo áp suất chất lỏng một cách đáng tin cậy hiệu quả.
30 products
bottom of page