top of page

Vữa xây dựng

Là hỗn hợp nhân tạo do con người tạo ra bằng cách kết hợp các vật liệu có tính kết dính với nước theo các tỷ lệ nhất định. Kết quả thu được một hỗn hợp khi ở trạng thái khô có thể chịu được lực tác động mạnh và có thể liên kết với các vật liệu khác. Phân loại vữa xây dựng gồm 3 loại:

  • Vữa theo chất kết dính: vữa xi măng, vữa vôi, vữa thạch cao

  • Vữa theo công dụng: vữa trát, vữa xây, vữa chống thấm.

  • Theo khối lượng, thể tích: vữa nặng, vữa nhẹ.

Hãy đến với chúng tôi nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam.
Chi tiết liên hệ
  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com2 views

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page