top of page

G B: Lưu lượng bơm lớn nhất

Dòng G™B cung cấp một phạm vi rộng lớn lưu lượng đầu ra
Lưu lượng tối đa : 1,200 l/h
Áp suất tối đa : 10 bar
Thân máy được làm từ gang

CATALOGUE BƠM ĐỊNH LƯỢNG MILTON - ROY XEM (TẠI ĐÂY)

 

Chi tiết liên hệ

 

  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com

Bơm định lượng Milton-roy GB

₫ 3Price