top of page

Bộ cấp khí - Treo tường

Sê-ri 8000WP 

• Có sẵn điều khiển thủ công hoặc tự động 

• Công suất đến 150 kg/h 

• Điều chỉnh áp suất chênh lệch 

• Tiêu chuẩn điều khiển một đầu vào 

• Điều khiển 2 - 3 đầu vào với bộ điều khiển tùy chọn

CATALOGUE SẢN PHẨM HỆ THỐNG CHÂM CLO DE NORA XEM (TẠI ĐÂY)

 

Chi tiết liên hệ

 

  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com

Bộ cấp khí - Treo tường De nora Sê-ri 8000WP Công suất đến 150 kg/h

₫ 3Price