top of page

Dòng 200
• Công suất lên tới 10 kg/h
• Bốn loại khí: Clo,
Lưu huỳnh Dioxide, Amoniac,
Khí cacbonic

CATALOGUE SẢN PHẨM 

 

Chi tiết liên hệ

 

  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com

Máy châm Cacbonic

₫ 3Price
    bottom of page