top of page

BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

  • 1 h
  • 600.000 Đồng Việt Nam
  • Hồ Chí Minh|Đường số 13|Thủ Đô Hà Nội

Service Description

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Dịch vụ thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính,… Đăng tin quảng cáo trên web ( Miễn phí)


Contact Details

  • Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

  • 22/20 Đường số 13, Linh Xuân, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Tổ 1 Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam


bottom of page