top of page

NĂNG LƯƠNG

Kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

 • 1 h
 • 600.000 Đồng Việt Nam
 • Hồ Chí Minh|Đường số 13|Thủ Đô Hà Nội

Service Description

Chúng tôi kinh doanh nghành năng lượng Tất cả các sản phẩm được cung cấp. Tái chế các rác thải để trở thành nguyên liệu cho chu trình mới. Thay đổi sử dụng năng lượng Năng lượng được tái tạo để đưa vào các quy trình sản xuất Giải pháp về kinh tế tuần hoàn CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH PHÚC KHÁNH www.minhphuckhanh.com


Contact Details

 • Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

  0932 913 286

  tongthauepc@gmail.com

 • 22/20 Đường số 13, Linh Xuân, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0932 913 286

  tongthauepc@gmail.com

 • Tổ 1 Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

  0932 913 286

  tongthauepc@gmail.com


bottom of page