top of page

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • 1 h
 • 600.000 Đồng Việt Nam
 • Hồ Chí Minh|Đường số 13|Thủ Đô Hà Nội

Service Description

Quản lý xây dựng là ngành trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hoặc tư vấn về lập và đánh giá dự án, lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, tổ chức các hoạt động trên từng giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án như đấu thầu, triển khai thiết kế, thi công, bàn giao nghiệm thu và thanh quyết toán công trình. Có thể nói để dễ hình dung nhất, quản lý xây dựng là công việc “chạy vòng ngoài” trong việc tìm kiếm các dự án, lập hồ sơ,…giúp các kỹ sư thi công, thiết kế, tư vấn giám sát thực hiện tốt vai trò của mình. Ở bất kỳ công trình nào, bên cạnh đội ngũ kỹ sư thi công và tư vấn giám sát thì chắc chắn phải có kỹ sư quản lý xây dựng.


Contact Details

 • Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

  0932 913 286

  tongthauepc@gmail.com

 • 22/20 Đường số 13, Linh Xuân, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0932 913 286

  tongthauepc@gmail.com

 • Tổ 1 Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

  0932 913 286

  tongthauepc@gmail.com


bottom of page