top of page

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

Xử lý nước cung cấp chuyển giao công nghệ, thiết bị nghành.

 • 1 h
 • 600.000 Đồng Việt Nam
 • Hồ Chí Minh|Đường số 13|Thủ Đô Hà Nội

Service Description

Hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh (plumbing and sanitary, gọi tắt là hệ thống P&S) bao gồm nhiều hạng mục liên quan đến đường nước của công trình như hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước và các thiết bị vệ sinh. – Hệ thống cấp nước – Hệ thống xử lý nước thải – Khử trùng nước – Hệ thống thoát nước – Các thiết bị vệ sinh


Contact Details

 • Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

  0932 913 286

  tongthauepc@gmail.com

 • 22/20 Đường số 13, Linh Xuân, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0932 913 286

  tongthauepc@gmail.com

 • Tổ 1 Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

  0932 913 286

  tongthauepc@gmail.com


bottom of page