top of page

THI CÔNG

Đối với mỗi dự án, doanh nghiệp chúng tôi luôn có một đội thi công xây dựng công trình.

  • 1 h
  • Free
  • Hồ Chí Minh|Đường số 13|Thủ Đô Hà Nội

Service Description

Đối với mỗi dự án, doanh nghiệp chúng tôi luôn có một đội thi công xây dựng công trình. Đầy đủ năng lực, trình độ, tay nghề theo quy định hiện hành. Sẵn sàng tạo dựng, phục vụ tốt nhất...


Contact Details

  • Thành phố Hồ Chí Minh, Viet Nam

  • 22/20 Đường số 13, Linh Xuân, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Tổ 1 Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam


bottom of page