top of page

Bơm amoniac

Đã cập nhật: 13 thg 6, 2023

Máy bơm áp xuất cao dùng bơm amoniac trong nhà máy phân bón, urê.

Tên máy: Loại HSB

Công xuất: 179 m3 / h x 3014 m x 1420 kW

Đây là máy bơm đa tầng cánh trục ngang hai thùng cho một nhà máy urê . Trong nhà máy urê, nó là một thiết bị quan trọng cung cấp amoniac lỏng cần thiết cho quá trình tổng hợp urê vào bộ tổng hợp.

(1) Bơm quay tốc độ cao và áp suất hút cao.

(2) Máy bơm này xử lý amoniac dễ bay hơi và sử dụng cấu trúc vỏ kép với hiệu suất bịt kín cao.

(3) Phớt cơ khí kép đặc biệt với thông số kỹ thuật quay tốc độ cao và áp suất hút cao được sử dụng cho phốt trục.

Chi tiết liên hệ


  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com


8 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page