top of page

BỂ KỊ KHÍ (BỂ UASB)

Đã cập nhật: 4 thg 6, 2023

Bể xử lý kị khí có tên tiếng Anh là: Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) Bể được hoạt động theo nguyên lý kị khí.

Cấu tạo bể


Bể UASB dạng bồn thép.

NHÀ CHẾ TẠO, NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI

Chi tiết liên hệ


  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com
1 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page