top of page

Máy bơm carbamate

Đã cập nhật: 13 thg 6, 2023

Đây là máy bơm cao áp phát triển cho nhà máy sản xuất phân bón. Chống ăn mòn tuyệt vời.

Tên máy bay: 150 SSP 6GM

Công xuất: 161,3 m3 / h x 1428 m x 1150 kW

Đây là máy bơm có đường kính lớn nhất trong số các máy bơm carbamate

Đặc trưng

Chất lỏng carbamate có độc tính và tính ăn mòn cao, và là một chất lỏng đặc biệt, đông đặc lại khi nhiệt độ chất lỏng giảm xuống.

(1) Sử dụng vật liệu có khả năng chống ăn mòn cao.

(2) Nó có cấu trúc xem xét hiệu suất bịt kín cao và đặc tính của chất lỏng được sử dụng.

③ Một phớt kép đặc biệt được sử dụng cho phớt cơ khí.

Chi tiết liên hệ


  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com


7 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page