top of page

TỦ ĐIỆN ATS

Đã cập nhật: 3 thg 6, 2023

Tủ ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, chuyển đổi giữa 2 nguồn điện phụ tải từ lưới điện chính và nguồn điện dự phòng để đảm bảo tính liên tục cung cấp điện cho phụ tải.

Và ngược lại, khi lưới điện hoạt động bình thường trở lại, hệ thống chuyển đổi nguồn ATS sẽ chuyển đổi phụ tải vận hành trở lại với lưới điện và sau đó cắt kết nối với nguồn điện dự phòng.

Ngoài ra, Tủ chuyển đổi nguồn tự động thường có chức năng bảo vệ khi Điện Lưới và Điện Máy bị sự cố như: mất trung tính, thấp áp thời gian chuyển đổi có thể điều chỉnh.

Trong trường hợp cần thiết người sử dụng có thể cài đặt hệ thống vận hành theo nhu cầu thông qua công tắc MODE SWITCH cho các chế độ bằng tay, hoặc tự động

Vị trí AUTO : cài đặt hệ thống vận hành ở chế độ tự động.

Vị trí MAIN : chọn đóng nguồn lưới điện cấp ra phụ tải theo chế độ bằng tay.

Vị trí GEN : chọn đóng nguồn Điện máy cấp ra phụ tải theo chế độ bằng tay.

Vị trí OFF : cài đặt hệ thống ở chế độ dừng (ngừng cung cấp điện ra phụ tải).

Tủ điện ATS 3 pha

Tủ ATS 100A dùng ATS các hãng Socomec, Osung (osemco), Vitzo, ABB

Tủ ATS 160A dùng ATS các hãng Socomec, Osung (osemco), Vitzo, ABB

Tủ ATS 250A dùng ATS các hãng Socomec, Osung (osemco), Vitzo, ABB

Tủ ATS 400A dùng ATS các hãng Socomec, Osung (osemco), Vitzo, ABB

Tủ ATS 800A dùng ATS các hãng Socomec, Osung (osemco), Vitzo, ABB

Tủ ATS 1000A dùng ATS các hãng Socomec, Osung (osemco), Vitzo, ABB

Tủ ATS 1250A dùng ATS các hãng Socomec, Osung (osemco), Vitzo, ABB

Tủ ATS 1600A dùng ATS các hãng Socomec, Osung (osemco), Vitzo, ABB

Tủ ATS 2000A dùng ATS các hãng Socomec, Osung (osemco), Vitzo, ABB

Tủ ATS 2500A dùng ATS các hãng Socomec, Osung (osemco), Vitzo, ABB

Tủ ATS 3200A dùng ATS các hãng Socomec, Osung (osemco), Vitzo, ABB

Tủ điện ATS kết hợp tủ điện MSB

NHÀ CHẾ TẠO VÀ PHÂN PHỐI

Chi tiết liên hệ  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com

16 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Cáp điện

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page