top of page

TỦ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Là tủ điện dùng cho các hệ năng lượng mặt trời hoặc dự án năng lượng mặt trời. Thông thường tủ điện solar AC sẽ đi kèm với tủ điện solar DC, mỗi String là 1 tủ điện solar DC

Tủ điện AC solar

Tủ điện solar 5kw

Tủ điện solar 10kw

Tủ điện solar 20kw

Tủ điện solar 30kw

Tủ điện solar 40kw

Tủ điện solar 50kw

Tủ điện solar 60kw

Tủ điện solar 1MW

Tủ điện DC solar

Tủ điện DC 12 string

Tủ điện DC 14 string

Tủ điện DC 16 string

Tủ điện DC 18 string

Tủ điện DC 20 string

Tủ điện solar hòa lưới liên động máy phát

Tủ solar 1000A / tủ điện solar 500kw ~ 650kw hòa lưới liên động máy phát điện

Tủ solar 1250A / tủ điện solar 600kw ~ 800kw hòa lưới liên động máy phát điện

Tủ solar 1600A / tủ điện solar 1MW hòa lưới liên động máy phát điện

NHÀ CHẾ TẠO VÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY VIỆT TIẾN

HOTLINE, ZALO: 0975 62 61 62

4 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Cáp điện

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page