top of page

Thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm bạn nên biết

Tùy trường hợp diện tích đất tăng thêm, thủ tục cấp sổ đỏ sẽ thực hiện khác nhau. Dưới đây là thủ tục cấp sổ đỏ đối với diện tích tăng thêm do chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đã có giấy chứng nhận.


Diện tích đất tăng thêm xuất phát từ đâu?


Diện tích đất thực tế khác với diện tích đất trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do các nguyên nhân:


- Do đo đạc đất chưa chính xác, được thể hiện qua việc việc ranh giới thửa đất không thay đổi nhưng khi đo đạc lại thì diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong sổ đỏ đã cấp.


- Do người sử dụng đất lấn chiếm.


- Do chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế đất.


2 nguyên tắc xử lí điện tích đất tăng thêm


Tại Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc cấp sổ đỏ, trong đó nêu rõ cách xử lý diện tích đất tăng thêm.


Cụ thể: "Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.


Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật Đất đai 2013”.


Như vậy, nếu ranh giới thửa đất không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng liền kề thì khi cấp đổi sổ đỏ, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.


Nếu ranh giới thửa đất có thay đổi so với thời điểm có sổ đỏ, phần diện tích đất tăng thêm sẽ được xem xét cấp sổ đỏ.


Thủ tục cấp sổ đỏ diện tích tăng thêm do chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đã có giấy chứng nhận


- Nếu thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không cần yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp đất, thì người sử dụng đất thực hiện thủ tục chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế đối với diện tích đất tăng thêm, và thủ tục cấp đổi sổ đỏ cho thửa đất gốc.


Trường hợp cho tặng, chuyển nhượng, thừa kế trước ngày 1.7.2014, bên chuyển nhượng chỉ có sổ đỏ của bên chuyển quyền hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực thì nộp đơn đề nghị cấp sổ đỏ.


- Nếu trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp giấy chứng nhận, thì người sử dụng đất cần thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho thửa đất gốc.


Chi tiết liên hệ  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com
2 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page