top of page

XE LÁT ĐƯỜNG

Paver hay là xe lát đường là thiết bị máy công trình lát vỉa hè được sử dụng trong xây dựng đường bộ. Máy rải nhựa có một gầu tiếp liệu, trong đó nhựa đường được xe ben tải liên tục bên trong và máy rải nhựa đường được phân phối đều trên mặt đường với độ nén nhẹ. Tuy nhiên, cần phải có máy lu ủi qua sau khi rải lớp nhựa đường để mặt đường có độ nén hoàn hảo.9 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

XE BEN

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page