top of page

Excel Ad

• Lưu lượng tối đa:

FastPrime™ : 7.6 l/h

AutoPrime™ : 6.8 l/h

• Áp suất tối đa:

FastPrime™: 17.3 bar

AutoPrime™: 10.3 bar

Độ chính xác: ±2%

Nhiệt độ môi trường tối đa: +45 °C

CATALOGUE BƠM ĐỊNH LƯỢNG MILTON - ROY XEM (TẠI ĐÂY)

 

Chi tiết liên hệ

 

  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com

Bơm định lượng Milton-roy EXCEL AD

3₫Giá