top of page

Milroyal D

• Lưu lượng từ 0.11 l/h đến 345 l/h

• Áp suất tối đa: 500 bar

• Nhiệt độ lớn nhất của chất lỏng : +110 °C

• Độ chính xác trong khoảng ± 1%

CATALOGUE BƠM ĐỊNH LƯỢNG MILTON - ROY XEM (TẠI ĐÂY)

 

Chi tiết liên hệ

 

  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com

 

Bơm định lượng MILTON-ROY MILROYAL D

₫ 3Giá