top of page

Primeroyal

• Lưu lượng từ 0 l/h đến hơn 70,000 l/h

• Áp suất lên đến 500 bar – 700 bar nếu cần thiết

• Nhiệt độ lớn nhất của chất lỏng : +110°C /trên +300°C theo yêu cầu

• Nhiệt độ nhỏ nhất của chất lỏng : -30°C /-60°C theo yêu cầu

• Độ chính xác trong khoảng ± 1%

CATALOGUE BƠM ĐỊNH LƯỢNG MILTON - ROY XEM (TẠI ĐÂY)

 

Chi tiết liên hệ

 

  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com

Bơm định lượng MILTON-ROY PRIMEROYAL

₫ 3Giá
    bottom of page