top of page

Roytronic

• Lưu lượng tối đa:

FastPrime : 12.1 l/h

AutoPrime : 10.2 l/h

• Áp suất tối đa:

FastPrime: 17.3 bar

AutoPrime: 10.3 bar

Độ chính xác: ±2%

Nhiệt độ môi trường tối đa: +50 °C

CATALOGUE BƠM ĐỊNH LƯỢNG MILTON - ROY XEM (TẠI ĐÂY)

 

Chi tiết liên hệ

 

  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com

Bơm định lượng Milton-roy ROYTRONIC

3₫Giá