top of page

Minh Phúc Khánh chuyên nghiệp trong lĩnh vực xử lý chất thải, chất thải rắn. Dựa trên triết lý kinh doanh “cung cấp công nghệ và dịch vụ vượt trội liên quan đến xử lý chất thải, chất thải rắn và góp phần tạo ra một xã hội bền vững”, chúng tôi tham gia vào việc xây dựng và vận hành các cơ sở xử lý chất thải”. một “nhà cung cấp giải pháp tái chế tài nguyên rác thải” cung cấp nhiều loại dịch vụ nhằm góp phần xây dựng một xã hội bền vững và giải quyết các vấn đề xã hội, chủ yếu là vấn đề môi trường.

Chi tiết liên hệ

 

  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com

Xử lý chất thải, chất thải rắn

0₫Giá
    bottom of page