top of page

Hệ thống cấp khí De Nora

De Nora có nhiều công nghệ khử trùng và đi tiên phong trong tất cả các hệ thống clo khí chân không và tạo ra natri hypoclorit tại chỗ từ muối. Hệ thống ozone hoặc AOP của chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn nếu bạn cần chất oxy hóa mạnh hơn. Để khử trùng không còn tồn dư, tia cực tím có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. Hệ thống cấp khí tùy chọn chi phí thấp cho clo. Quá trình khử trùng bằng clo của Capital Control có đầy đủ hệ thống cấp khí cho clo, Sulfur dicoxide, amoniac và carbon dioxide với công suất lên tới 10.000 lb/ngày (200kg/h)
De Nora nhiều công nghệ khử trùng đi tiên phong trong tất cả các hệ thống clo khí chân không tạo ra natri hypoclorit tại chỗ từ muối. Hệ thống ozone hoặc AOP của chúng tôi thể đáp ứng yêu cầu của bạn nếu bạn cần chất oxy hóa mạnh hơn. Để khử trùng không còn tồn dư, tia cực tím thể lựa chọn phù hợp cho bạn. Hệ thống cấp khí tùy chọn chi phí thấp cho clo. Quá trình khử trùng bằng clo của Capital Control đầy đủ hệ thống cấp khí cho clo, Sulfur dicoxide, amoniac carbon dioxide với công suất lên tới 10.000 lb/ngày (200kg/h)
17 products
    bottom of page