top of page

Exclusive Services

Chúng tôi là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận thầu một, một số loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư.

Tổng thầu thiết kế

Tổng thầu thi công công trình

Tổng thầu thiết kế và thi công công trình

Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình

Tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình.

Kinh doanh bất động sản...

bottom of page