top of page

THIẾT BỊ ĐÓNG CỌC

Là một loại thiết bị hạng nặng khác được sử dụng trong công trường, dùng trong trường hợp thi công móng cọc. Thiết bị máy công trình này giúp nâng cọc và giữ ở một vị trí cho đến khi chạm được độ sâu cần thiết.

Ngoài ra, còn có các loại thiết bị đóng cọc khác như giàn đóng cọc, búa đóng cọc,… dùng trong trường hợp cọc được đóng xuống đất bằng cách dùng búa đóng vào đầu cọc bằng thủy lực.1 view

Recent Posts

See All

XE BEN

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page