top of page

THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ CLO GD-1000 (2 SENSOR)

Updated: Dec 6, 2022

Máy phát hiện rò rỉ hơi Clo Sản xuất : EAGLE /USA Model: GD -1000 / – 2 sensor

  1. 1 Controller;

  2. 2 Sensor và 6m cáp dẫn;

  3. Có bộ còi, đèn báo kèm theo

  4. Phạm vi hoạt động : 0.1ppm – 30ppm

  5. Nhiệt độ hoạt động : từ -20oC đến 50oC

  6. Vỏ bảo vệ : NEMA 4X (IP65)

  7. Tín hiệu truyền dẫn : 4 – 20 mA DC

  8. Điện : 220V – 50Hz

CATALOGUE MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ CLO EAGLE XEM (TẠI ĐÂY)


2 views

Recent Posts

See All

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page