top of page

XỬ LÝ KHÍ THẢI SO2

Updated: Sep 20, 2022

Ô nhiễm SO2 là mối nguy hại hàng đầu của cả thế giới. SO2 là chất gây ô nhiễm phổ biến trong sinh hoạt cũng như trong các ngành sản xuất công nghiệp. SO2 phát sinh chủ yếu từ các lò hơi, các nhà máy nhiệt điện, lò nung, lò đốt nhiên liệu hóa thạch, các hợp chất của lưu huỳnh và các loại khí đố có chứa lưu huỳnh. Vấn đề xử lý SO2 đã, đang và sẽ là vấn đề cấp thiết nhất của nhân loại và được quan tâm nhiều trong tương lai. Là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực xử lý khí thải.

Sơ đồ hấp thụ khí thải SO2

Các phương pháp xử lý SO2 phổ biến:

  1. Hấp thu SO2 bằng nước Gồm 2 giai đọan: – Hấp thụ khí SO2 bằng cách phun nước vào dòng khí thải có chứa SO2 hoặc cho khí thải có chứa SO2 đi qua lớp vật liệu đệm (rỗng) có tưới nước-scruber. – Khí SO2 đi ra khỏi dung dịch (là nước), sau đó, ta có thể thu hồi SO2 và nước sạch.

  2. Xử lý SO2 bằng đá vôi (CaCO3) hoặc vôi nung (CaO) – Phương pháp này được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp vì công nghệ đơn giản, chi phí đầu tư không cao, chế tạo thiết bị bằng vật liệu thông thường không cần vật liệu chống axit, không chiếm nhiều diện tích xây dựng, hiệu quả xử lý cao, nguyên liệu rẻ tiền và có sẵn. – Các phản ứng hoá học xảy ra như sau: CaCO3 + SO2 à CaSO3 + CO2 CaO + SO2 à CaCO3 2CaSO3 + O2 à 2CaSO4

  3. Xử lý SO2 bằng ammoniac – Ưu điểm: Hiệu quả xử lý cao, chịu được nhiệt độ cao, làm việc với lưu lượng khí thải lớn, xử lí kết hợp SO2 và ammoniac. – Nhược điểm: tạo ra lượng phế thải nhiều._

  4. Xử lý SO2 bằng kẽm oxit (ZnO) – Phương pháp kẽm oxit đơn thuần. – Phương pháp kẽm oxit kết hợp Natri sunfit

  5. Xử lý SO2 bằng các hợp chất hấp thụ hữu cơ – Quá trình sunfidin – Quá trình ASARCO

  6. Xử lý SO2 bằng các hợp chất hấp phụ thể rắn – Than họat tính – Qúa trình LURGI – Nhôm oxit kiềm hoá – Mangan oxit – Vôi và dolomite trộn vào than nghiền

Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải SO2

CÔNG TY VIỆT TIẾN HOTLINE, ZALO: 0975 62 61 62 Mail: tongthauepc@gmail.com


1 view

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page