top of page

Bơm OBL

Máy bơm định lượng OBL là loại máy bơm hóa chất có thể điều chỉnh lưu lượng theo yêu cầu, độ chính xác cao. Bơm định lượng OBL có thể bơm được đa dạng hóa chất như axit, bazơ, dung môi, thường được sử dụng trong công nghiệp như sản xuất hóa chất, công nghiệp dầu khí, công nghệ thực phẩm, giấy, dệt nhuộm, công nghiệp giặt là,sản xuất nhựa, xử lý nước thải, xử lý nước hồ bơi.
Máy bơm định lượng OBL loại máy bơm hóa chất thể điều chỉnh lưu lượng theo yêu cầu, độ chính xác cao. Bơm định lượng OBL thể bơm được đa dạng hóa chất như axit, bazơ, dung môi, thường được sử dụng trong công nghiệp như sản xuất hóa chất, công nghiệp dầu khí, công nghệ thực phẩm, giấy, dệt nhuộm, công nghiệp giặt là,sản xuất nhựa, xử nước thải, xử nước hồ bơi.
bottom of page